Service fleet

Öka kontrollen över era servicefordon och minska kostnaderna

Få bättre kontroll över era servicefordon och resurser genom att ha all information samlad i ett lättöverskådligt fordonsregister. Skapa sen en snabb överblick över resurserna ute på fältet via GPS-positionering, så du lätt kan fördela och optimera nyttjandet av era fordon. Samla sedan förarnas helautomatiserade digitala körjournaler vilka kan kopplas till en specifik förare.

Hjälp föraren att få rätt information från trafikledningen via textmeddelanden till förarens skärm. Förbättra kommunikationen ytterligare med VOIP röstkommunikation och addera gärna ett förarlarm som anger position i realtid samtidigt med medhörning mot larmcentralen.

Höj säkerheten för omgivningen och visa att ni tar ansvar genom att installera vårt fjärravlästa alkolås och det intelligenta hastighetsstödet i servicefordonen. Alkolåset garanterar nyktra förare medan hastighetsstödet hjälper föraren att hålla hastighetsbegränsningen. Öka säkerheten även mot era fordon och minska risken för vandalisering, via säkerhetskameror där bilder blir tillgängliga online i realtid eller via inspelning.

Kör mer miljövänligt genom vårt intelligenta förarstöd, vilket ger föraren direkt återkoppling baserat på sin körning. Analysera därefter resultatet och hitta utrymme för minskade bränslekostnader och utsläpp

Apps

Vi har en mängd appar som kan användas för tjänstebilar, skapade av oss, av våra kunder och av fristående utvecklare.

Asset Management

Håll koll på dina fordon, t ex deras miltal eller utrustning, genom en lättöverskådlig och enkel databas i molnet

Breathalyzer

Ett digitalt alkolås som säkerställer att fordonet inte startar vid positivt resultat, detta ökar säkerheten och skyddar ditt varumärke - den digitala hantering förenklar uppföljningen

Camera Surveillance

Kameraövervaka ditt fordon eller din byggnad för ökad säkerhet och kontroll. Ladda sen ner bilder eller video via verktyget i molnet, alternativt koppla upp till en livefeed vid särskilda händelser

Driver ID

Föraridentifiering via RFID-taggar som kopplar ihop fordonet med en förare, vilket ger ytterligare ett lager med information i kombination med positionering

Driver’s Alarm

Ett förarlarm kopplat till positionering i realtid, som automatiskt och omedelbart skickar förarens position när larmknappen används

Driver’s Log

Digital och automatisk körjournal som låter föraren fokusera på sitt jobb. Du får tillgång till all data från från molnet och det är enkelt att lägga till info om varje resas syfte

Eco-Driving

Intelligent förarstöd som gör det lättare att köra miljövänligt. Föraren får feedback och tips baserat på sin körning

Eco-Evaluation

Följ upp din Eco-Driving och analysera dina förares körstil. Minskar bränslekostnader och utsläpp

Internet Onboard

Upprätta ett stabilt och snabbt WiFi-nätverk och låt passagerare eller personal att koppla upp sig. Följ sedan upp statistik via portalen

Message Push

Hjälp förare att få rätt information från trafikledningen, meddelandet skickas via ett molngränssnitt till en liten skärm vid föraren - som kan svara med en statuskod

Positioning

GPS-positionering på alla dina fordon, som sedan visas lättöverskådligt på en karta. Se var de befinner sig, körriktningen och deras status

Speed Alert

Hjälp dina förare att hålla hastighetsgränsen med ett intelligent hastighetsstöd, för att öka säkerhet och minska bränslekostnader. En liten skärm visar tillåten hastighet och varnar vid överträdelse

VoIP

Förbättra kommunikationen med förare eller tekniker genom att addera VoIP röstkommunikation till ditt fordon. En skärm, mikrofon och högtalare placeras helt enkelt vid föraren – sedan är samtalet igång

Referenser

Över 20 000 fordon världen över är uppkopplade med MIIPS. I de flesta fall körs mellan 5-10 appar och funktioner på en och samma plattform. Här kan du läsa mer om några av våra referensprojekt.

Fältcom case Volvo Cars hexagon

Volvo Cars får full koll på testbilarna med Fältcoms hjälp

För en fordonstillverkare är data om hur bilen beter sig i verkligheten ovärderlig. Därför anlitades Fältcom för att koppla upp Volvos testbilar.

Fältcom case Ambulans Västerbotten Hexagon

Säkrare ambulansutryckningar med Fältcoms hjälp

Alltför höga hastigheter, alltför stora risker, och alltför många incidenter. Det var verkligheten för ambulansen i Umeå, som ville göra blåljusutryckningarna säkrare. Till sin hjälp tog de Fältcom.


Funderar ni på hur ni kan bli effektivare?

Hör av er till oss så tittar vi tillsammans närmare på hur ni skulle kunna jobba effektivare med er fordonsflotta.

Kontakta oss här!