tjänstebilar

Det ska vara enkelt att ha tjänstebilar

Det ska inte vara krångligt eller tidskrävande att använda tjänstebil i jobbet. Samtidigt finns det krav på att varje förare ska föra körjournal för att kunna visa på hur tjänstebilen har använts varje dag. Det kan kännas omständligt, men det går att göra enkelt.

Genom att koppla upp tjänstebilen med MIIPS Platform och appen Driver’s log registreras allt till en körjournal direkt, digitalt och automatiskt. Systemet loggar all nödvändig information för varje resa och föraren behöver bara ange om resan sker i tjänsten eller är privat. Det gör det enkelt för föraren. Färdiga rapporter väntar bara på att printas, om det behövs. Det är enkelt och tryggt för företaget.

En av fördelarna med Fältcoms lösning och vår öppna IoT plattform är att det finns ytterligare smarta tjänster som enkelt kan kopplas på via plattformen, som till exempel Speed Alert för att hjälpa föraren hålla hastighetsgränserna eller Driver ID för automatisk förarregistrering. Lägg till appen Eco-driving och det ger förarna möjlighet att minska bränsleförbrukningen i den dagliga körningen, det ger även miljön en tjänst och bilen mår bättre i längden.

Vem vet, imorgon kanske det kommer en ny smart funktion för tjänstebilar?

Ni hittar mer info om alla våra appar för tjänstebilar här nedan.

Apps

Vi har en mängd appar som kan användas för tjänstebilar, skapade av oss, av våra kunder och av fristående utvecklare.

Asset Management

Håll koll på dina fordon, t ex deras miltal eller utrustning, genom en lättöverskådlig och enkel databas i molnet

Breathalyzer

Ett digitalt alkolås som säkerställer att fordonet inte startar vid positivt resultat, detta ökar säkerheten och skyddar ditt varumärke - den digitala hantering förenklar uppföljningen

Driver ID

Föraridentifiering via RFID-taggar som kopplar ihop fordonet med en förare, vilket ger ytterligare ett lager med information i kombination med positionering

Driver’s Log

Digital och automatisk körjournal som låter föraren fokusera på sitt jobb. Du får tillgång till all data från från molnet och det är enkelt att lägga till info om varje resas syfte

Eco-Driving

Intelligent förarstöd som gör det lättare att köra miljövänligt. Föraren får feedback och tips baserat på sin körning

Eco-Evaluation

Följ upp din Eco-Driving och analysera dina förares körstil. Minskar bränslekostnader och utsläpp

Internet Onboard

Upprätta ett stabilt och snabbt WiFi-nätverk och låt passagerare eller personal att koppla upp sig. Följ sedan upp statistik via portalen

Positioning

GPS-positionering på alla dina fordon, som sedan visas lättöverskådligt på en karta. Se var de befinner sig, körriktningen och deras status

Speed Alert

Hjälp dina förare att hålla hastighetsgränsen med ett intelligent hastighetsstöd, för att öka säkerhet och minska bränslekostnader. En liten skärm visar tillåten hastighet och varnar vid överträdelse

VoIP

Förbättra kommunikationen med förare eller tekniker genom att addera VoIP röstkommunikation till ditt fordon. En skärm, mikrofon och högtalare placeras helt enkelt vid föraren – sedan är samtalet igång

Referenser

Över 20 000 fordon världen över är uppkopplade med MIIPS. I de flesta fall körs mellan 5-10 appar och funktioner på en och samma plattform. Här kan du läsa mer om några av våra referensprojekt.

Fältcom case Ambulans Västerbotten Hexagon

Säkrare ambulansutryckningar med Fältcoms hjälp

Alltför höga hastigheter, alltför stora risker, och alltför många incidenter. Det var verkligheten för ambulansen i Umeå, som ville göra blåljusutryckningarna säkrare. Till sin hjälp tog de Fältcom.

Fältcom case Volvo Cars hexagon

Volvo Cars får full koll på testbilarna med Fältcoms hjälp

För en fordonstillverkare är data om hur bilen beter sig i verkligheten ovärderlig. Därför anlitades Fältcom för att koppla upp Volvos testbilar..


Funderar ni på hur ni kan bli effektivare?

Hör av er till oss så tittar vi tillsammans närmare på hur ni skulle kunna jobba effektivare med er fordonsflotta.

Kontakta oss här!