IoT-blogg

Små steg för miljön leder till större förändring

FNs globala mål för 2030 handlar bland annat om att skapa hållbara städer och samhällen samt att bekämpa klimatförändringar. Från vårt perspektiv innebär det att ...

Smarta städer – delade städer

2007 bodde 50% av jordens befolkning i städer och beräknas öka till 66% redan 2050. Antalet födda barn och längre livslängd resulterar i att kraven ...

Låt fordonen prata

– öppna system för framtidens fordon ger en säkrare trafikmiljö. Kommunikation mellan individer är en stor fördel för en art i naturen, det är ...

Smart kollektivtrafik utmanar dåligt väder

Snö och vind orsakar ofta kaos i våra städer.Vinter kan vara härligt en solig dag men innebär stora problem vid dåligt väder. Det blir ofta ...