IoT-blogg

Smarta städer – delade städer

2007 bodde 50% av jordens befolkning i städer och beräknas öka till 66% redan 2050. Antalet födda barn och längre livslängd resulterar i att kraven ...

Låt fordonen prata

– öppna system för framtidens fordon ger en säkrare trafikmiljö. Kommunikation mellan individer är en stor fördel för en art i naturen, det är ...

Smart kollektivtrafik utmanar dåligt väder

Snö och vind orsakar ofta kaos i våra städer.Vinter kan vara härligt en solig dag men innebär stora problem vid dåligt väder. Det blir ofta ...

Kollektivtrafikens bakvända resa in i framtiden

I storstäderna gäller i allt högre grad detta faktum: alla resor och förflyttningar börjar i en smartphone. Ska du köra bil genom stan? Bäst att kolla ...