IoT-blogg

IoT för ökad trafiksäkerhet

Låt fordonen prata

– öppna system för framtidens fordon ger en säkrare trafikmiljö.

Kommunikation mellan individer är en stor fördel för en art i naturen, det är ett sätt att både varna, informera och skydda varandra som grupp. Tillsammans med andra ser vi utmaningar, hittar vi nya lösningar och utvecklingen kan ta lyfta. Detta bör vi se som ett självklart sätt att bygga framtidens fordonskommunikation, då driver vi tillsammans utvecklingen framåt och kan nå längre när det gäller en säkrare trafikmiljö.

Fordon har länge haft teknik som ska hjälpa föraren för att undvika eller minimera skador vid en olycka med hjälp av allt från bälten till ABS och antisladd. Vi litar på våra fordons interna system och att de ska hjälpa oss när det behövs, men nu är det dags att fordon börjar prata med andra och varandra. När fordon börjar kommunicera skapas helt nya möjligheter. T.ex. vid en olycka så informeras ditt fordon av framförvarande fordon att du måste bromsa, tågolyckor vid övergångar kan till stor del elimineras. Systemen kan vid halt väglag inte bara varna andra fordon utan också meddela andra aktörer som ansvarar för t.ex. plogning/sanda/salta vägbanor.

Volvo Cars tillsammans med Volvo Lastvagnar inledde under 2018 ett samarbete där nya bilar och lastbilar kommer att varna varandra vid faror, vilket är bra. Alla steg som vi tar gemensamt för att skapa en tryggare trafikmiljö är bra men ska vi säkra upp vår trafiksituation måste alla fordon prata med varandra och världen runt omkring.

Toyota använder DSRC som i grunden är WiFi-teknik, en gratis standard som finns tillgänglig idag och är relativt lätt att implementera. Ford bygger med tekniken C-V2X som baseras på LTE. Att skapa standardiserade system som kan prata med varandra är en förutsättning för att det ska fungera långsiktigt och bli en hållbar lösning när man bygger framtidens fordon och städer. Vi behöver se till att vi pratar samma språk och hittar sätt att både säkra upp och dela på information som skapar möjligheter att vidareutveckla tekniken.

Att arbeta tillsammans med andra och hitta standarder gör att både implementeringen av interna system och V2V/V2I underlättas. Vi på Fältcom är till exempel strategiska medlemmar i ITxPT och arbetar tillsammans med Telia och andra företag i Europa för att skapa en gemensam standard för ITS system i publika transporter. Det gör det enklare för våra kunder att våga implementera tekniken och innovationstakten ökar.

Nu när fordon i större utsträckning börjar känna och observera sin omgivning, då är det allas vårt gemensamma ansvar att skapa system som bidrar till en säkrare trafikmiljö. Vi vill därför utmana alla fordonstillverkare att öppna upp sina API:er så att de kan integrera och kommunicera med andra enheter. Och i förlängningen gäller detta inte bara fordon, en stor möjlighet är när intelligent infrastruktur i den smarta staden växer fram. Redan nu kan man i många städer få mobila notiser att bussen ankommer. Och redan idag görs flera exempel på smart infrastruktur som t.ex. den tänkande busshållplatsen i Finland.

Vi tycker att det är hög tid att vi ger allas våra fordon någonting att prata om, för framtidens skull.