Med kulturen som drivkraft

Fältcom culture

Fältcom vågar Dräpardygnet

Att våga tillsammans gäller när #teamFältcom tar sig an utmaningen Dräpardygnet, en multisporttävling som arrangeras av Tough Training Troup Umeå. Det är 24 timmar av tuffa fysiska utmaningar som ska klaras av genom bland annat cykling, löpning, paddling och orientering. Ingen av företagets deltagare Malin, Erik och Johan är multisportare och skulle haft en tanke på att ställa upp individuellt, men när de kan kämpa som ett lag så vågar de och litar på att de kommer att lyckas.

Det beror till stor del på Dare, Care, Simplify och Magic. Fyra värdeord som genomsyrar kulturen i företaget och märks i stort och smått, från morgonens fikarast med kollegor till hur man möter kunder och förbättrar verksamheter med uppkopplad teknik. Fältcom har länge arbetat med värdeord och har en tydlig strategi för hur de jobbar med företagskultur, värderingar och trivsel.

”Varje år har vi workshops med medarbetarna utifrån våra värdeord där vi går igenom vad orden betyder för oss och hur de tar sig uttryck i vårt arbete”, säger Linda Eriksson, HR på Fältcom. Hon fortsätter, ”våra värdeord & kultur har varit en framgångsfaktor och är fortsatt viktig för oss ur både för innovation och trivsel. En arbetsplats där människor både känner sig sedd och hörd samt uppmuntrad att våga testa nya idéer, och känner att det är tillåtet att misslyckas. Det är en förutsättning för att idéerna ska bubbla. På så vis blir kulturen en drivkraft!”

Fältcom jobbar också aktivt med jämställdhet och hur man skapar ett öppet och inkluderande förhållningssätt till varandra. De har bland annat pratat om olika härskartekniker som kan förekomma på en arbetsplats, saker och beteenden som ofta sker omedvetet. Tanken är att om alla känner till hur exkluderande beteenden tar sig uttryck och hur man kan motverka dem är det också lättare att påminna varandra och förstärka positiva beteenden. Det kan vara allt från att inkludera en nytillkommen kollega i samtalet vid bordet på fikarasten till att vara transparent med information eller fråga hur rumskompisen eller chefen mår.

Arbetet har varit lyckat vilket bland annat visar sig i den årliga medarbetarundersökningen och de faktum att personalomsättningen är låg.

”För oss som kunskaps- och innovationsföretag är det viktigt att behålla vår personal, att de trivs på jobbet, och vi vill även kunna attrahera nya medarbetare. Då är värderingar och kultur viktiga faktorer”, fortsätter Linda Eriksson, ”att vi nu har ett lag med i Dräpardygnet är ett uttryck för att vi inte räds för att ta oss an utmaningar!”

Om team Fältcom kommer att lyckas genomföra tävlingen återstår att se. Målet är inte att vinna, utan att klara utmaningen tillsammans. Teamet kommer utan tvekan att lära sig mycket på kuppen och individerna kommer att ta med sig ett stärkt självförtroende därifrån.

”Jag är livrädd, men det kommer att bli kul. Det blir tufft, men vi peppar varandra”, säger Erik, en av företagets backendutvecklare som ska vara med i laget. Han får medhåll av Malin som är projektledare,  ”Ja, det blir spännande att se hur mycket vi kommer att orka och hur vi kommer att lösa de olika uppgifterna, men jag litar på att vi i laget kommer att hjälpa varandra i mål.”

Det går att följa #teamFältcom på Instagram, www.instagram.com/faltcom/