Om Fältcom

Vi kopplar upp världen genom IoT. Våra smarta system gör det möjligt för kunder att följa och kontrollera enheter från en plats på jordklotet till en annan. På så sätt hjälper vi våra kunder att spara pengar och resurser, men också att bidra till en bättre värld.

Vår teknologi går att använda till otroligt många olika saker. Bara fantasin sätter gränser för vad man kan göra. Med vår öppna plattform MIIPS och dess Appar kan allt ifrån fordon till skyltar och byggnader kontrolleras, övervakas och analyseras. För våra kunder innebär det minskade kostnader, bättre nyttjandeinformation eller en helt ny funktionalitet. Eftersom våra produkter är öppna är det fritt fram för tredjepart att utveckla appar till vår plattform.

Vi har idag över 160 000 installationer, varav 40 000 online, i byggnader, fordon och kundanpassade IoT-lösningar. Vi är marknadsledande i Norden för mobila plattformar på bussar och alla fartkameror i Sverige är utrustade med vår teknologi. Kliver du in i en hiss så är det med stor sannolikhet Fältcom som ser till att du kan åka tryggt med ett fungerande larmsystem.

Vi har enormt kunniga och engagerade medarbetare som ofta hittar lösningar utöver det vanliga, allt utifrån kundens verklighet. All utveckling sker i samarbete med våra kunder och vi tar ett helhetsansvar för våra lösningar, från koncept till färdig produkt, allt med högsta IT-säkerhet i fokus.

Fältcom startade 1998 i Umeå, där vi har vårt huvudkontor. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och har AA rating i kreditvärdighet.

Sedan 2017 är vi en del av Telia Company. Den 1 oktober 2019 kommer Fältcom att integreras med Telia och fortsätta verksamheten som en del av Telia Company.

Följ oss på sociala medier:

Följ Fältcom
Fältcom - ett globalt företag
 • 160 000 installationer världen över
 • 40 000 enheter online
 • Startade 1998
 • Levererade den första molnbaserade lösningen 2002
 • AAA i kreditvärdighet
 • ISO 9001 och 14001
 • Förvärvade av Telia Company
 • Den 1 oktober 2019 integreras Fältcom till Telia

1998 – Fält Communications AB grundades av entreprenören Bo Stenberg som tidigare arbetat med utveckling av trygghetstelefoner inom Telelarm Care. Bo tog med sig tekniken från trygghetslarmen till en helt ny bransch – hisstelefoner.

2000 – Den första MIIPS-enheten började utvecklas på Fältcom i samarbete med Ericsson som levererade GSM-modulen i enheten. Ursprunget till MIIPS:en var en prototyp av en trådlös IP-router som tagits fram i ett examensarbete av den då nyanställde Mikael Långström, numera VD på Fältcom. Tanken var att skapa ett trådlöst kommunikationssystem för larm. Redan då föddes tanken om att använda produkten för kommunikation mellan maskiner för att underlätta och effektivisera inom många andra branscher som till exempel publika transporter, industriautomation och säkerhet. Visionen om att med teknikens hjälp kunna bidra till en bättre värld var född.

2002 – Den första molnbaserade lösningen levererades. Fältcom kopplade upp bussar för att positionera och säkra tidtabeller i Köpenhamn. Samma år lanserades den första MIIPS-enheten på Cebit-mässan i Hannover som en nyhet i Sony Ericssons monter.

2003 – I januari 2003 bad Sony Ericsson Fältcom att demonstrera real-time positioning på Comdex-mässan i Göteborg. Under sommaren samma år lanserade Fältcom MLAN i fordon, numera kallat Internet ombord.

2004 – den första trådlösa hisstelefonlösningen började levereras ut

2006 – lanserades MIIPS Generation 2 som bland annat kom att användas i transportlösningar, silo-on-line, för realtidsinformation inom kollektivtrafik och för positionering av fordon för sandning och saltning av kommunala vägar.

2013  – blev Fältcom marknadsledare i Norden för mobila plattformar på bussar och vi startade säljkontor i UK, Fältcom UK Ltd.

2014 – nåddes 100 miljoner i omsättning

2014 – listades Fältcom som ett av de 50 mest lovande företagen i världen inom Internet of Things, av teknikmagasinet CIO Review i USA.

2015 – utmärkelse som en av världens 20 mest lovande M2M Solution Providers, av CIO Review.

2015 – Fältcom utsett till Gasellföretag samt Digital Gasell av DI

2016 – utmärkelse som en av världens 50 mest lovande IoT Solution Providers, av CIO Review.

2016 – Fältcom bibehåller utnämningen som Gasellföretag

2017 – Telia Company förvärvar 100% av Fält Communications AB

2019 – Fältcom integreras med Telia

För att skydda miljön ska Fält Communications aktivt bedriva sin verksamhet resurssnålt och energieffektivt. Miljöarbetet ska baseras på en helhetssyn inom hållbarhet som omfattar Fält Communications AB.

Samtliga anställda inom Fält Communications AB skall främja hållbarhet genom att:

  • källsortera, hushålla med resurser och använda energi på ett ansvarsfullt sätt.
  • arbeta med förebyggande åtgärder mot negativ miljöpåverkan genom att ständigt sträva efter att använda sunda teknologier under allt från utvecklingsprocessen till val av komponenter, vilket i sin tur leder till mer miljövänliga produkter.
  • bevara naturresurser genom återanvändning och återvinning av material, genom inköp av återvunnet material och genom användning av förpacknings- och annat material som kan återvinnas.
  • säkerställa att energi används med sparsamhet i all verksamhet, genom att spara energi, förbättra energiutnyttjandet och använda förnyelsebara energikällor när så är möjligt.
  • vara väl informerade om forskning och nya rön samt följa lagar inom miljöområdet.

Kvalitet är en extremt grundläggande fråga och därför strävar vi efter att upprätthålla en god kvalitet i allt vi gör:

Pålitlighet
Alla produkter och tjänster skall levereras i enlighet med de interna såväl som externa kunders förutbestämda specifikationer och förväntningar.

Engagemang
Vi skall via en etablerad policy, kontrollerade rutiner, hög kompetens och aktivt engagemang sträva för att uppnå totalkvalitet.

Värdeskapande
Tillsammans med våra kunder, leverantörer och anställda skall vi kontinuerligt förbättra vårt arbete och skapa värde för alla parter.


Ledning

Charlotta Erlandsdotter Berglund CTO Fältcom

Charlotta Erlandsdotter Berglund
tf. VD
charlotta.erlandsdotter.berglund@faltcom.se

Tobias Andersson Vice President Worldwide Sales Fältcom

Tobias Andersson
Global Försäljningsdirektör
tobias.andersson@faltcom.se

Linda Eriksson HR Fältcom

Linda Eriksson
HR
linda.eriksson@faltcom.se

Jörgen Svedjeland CIO Fältcom

Jörgen Svedjeland
IT Chef
jorgen.svedjeland@faltcom.se