IoT-blogg

Small-steps-environment

Små steg för miljön leder till större förändring

FNs globala mål för 2030 handlar bland annat om att skapa hållbara städer och samhällen samt att bekämpa klimatförändringar. Från vårt perspektiv innebär det att vi i kollektivtrafikbranschen måste skapa förutsättningar för mer prisvärda och hållbara transportsystem i framtiden. Vi måste vara en stark aktör i att bidra till att vi senast 2030 tillhandhåller säkra, prisvärda, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla.

Redan idag är kollektivtrafiken ett av de mest miljösnåla sätten att transportera människor både i urbana områden och på landsbygden. För att fortsätta ligga i framkant måste alla delar ses över för att hitta sätt att minska miljöpåverkan. Fler och fler städer och länder ställer krav på att inte bara minska utsläppen när kollektivtrafiken är i bruk utan man granskar hela kedjan. Genom att använda ny teknik kan vi hitta sätt att minska både utsläpp och ekonomiska utgifter, samt skapa långsiktigt hållbara transportsystem för både människor och vår värld.

Information som stöd till förare

Med smart teknik inbyggd i dagens och morgondagens fordon går det att analysera hur dessa används och sedan använda informationen som ett utbildningsstöd till förarna för att minimera utsläpp, minska bränsleförbrukning och slitage på fordonet. Målsättningen är att kollektivtrafiken ska vara fossilfri, men det dröjer fortfarande flera år innan det är en realitet. Fram till att vi uppnår detta är det viktigaste att vi använder de befintliga fordonen så resurssnålt som möjligt. Bara genom att köra på ett avslappnat och mer ekonomiskt sätt är det möjligt att minska bränsleåtgången med upp till 15%. Förutom den ekonomiska aspekten medför det också mindre slitage, lugnare och säkrare körning och en mer komfortabel resa för passagerarna så det är verkligen ett win-win-win.

Inte elda för kråkorna

Under vinterhalvåret kan det på vissa platser vara väldigt kallt vilket resulterar i att man måste värma upp fordonen för att miljön för föraren och passagerarna ska vara behaglig. Enligt svensk lag behöver en buss vara minst 5 grader när chauffören kommer till bussen och börjar sitt arbetspass. Tidigare använde man kallstarter och lät bussarna gå på tomgång till de var varma, vilket inte är miljömässigt hållbart. Idag är det vanligare att man kopplar in (rampar) bussarna och låter både motorvärmaren och värmen i bussen vara på i långa perioder. Vi behöver vara smartare än så, genom dagens teknik kan man kontrollera exakt när bussen ska vara varm. Genom att övervaka temperaturen, fjärrstyra fordonets egna värmesystem och att endast värma vid behov blir hanteringen både enkel och kostnadseffektiv samtidigt som det blir en stor energibesparing. Nobina har till exempel infört smart uppvärmning i 2000 av sina bussar vilket gett en energibesparing på 22GWh per år, vilket motsvarar produktionen i två medelstora vindkraftverk.

I förlängningen finns möjligheten att inte bara tidsstyra när en specifik buss ska vara varm utan automatisera hela flottan efter specifika tidtabeller för att inte bara spara pengar utan även ytterligare minska miljöpåverkan.

Anpassa trafiken efter behoven

Det finns också mycket som kan göras till stöd för effektivare trafikplanering. Med hjälp av teknik som räknar antalet passagerare i realtid och var flest personer går av och på bussen går det att analysera passagerarflöden för att anpassa tidtabeller och linjesträckningar efter resbehovet. Då fyller man bussarna och minskar andelen tomkörning i trafik. Ett win-win med minskad miljöpåverkan och att servicen till passagerarna ökar.

Fjärrhantering av data

Med ett genomtänkt IT-system i bussen behövs dessutom bara ett fåtal SIM-kort för hantering av alla uppkopplade funktioner, vilket sänker de löpande kostnaderna, förenklar fordonsunderhåll och gör det enkelt att hämta data och införa nya smarta tjänster.

Kan man göra mer? Och hur tar vi nästa steg? Vi anser att genom samverkan med andra aktörer med annan expertis finns stora möjligheter att ytterligare effektivisera kollektivtrafiken med teknikens hjälp. Genom att koppla samman den specifika bussen med dess tidtabell, rutt, utetemperatur med mera, kan vi skräddarsy användning och underhåll för att minska energiförluster och säkerställa förbättrad arbetsmiljö och resemiljö för både förare och passagerare.

Kollektivtrafiken ska inte bara vara ekonomiskt försvarbar, den ska också aktivt arbeta för att minska utsläpp och miljöpåverkan. Då kan vi skapa riktig skillnad på lång sikt.

Läs mer:
Agenda 2030 - FNs globala mål
Nobinas viktigaste miljömål - Hur Nobina jobbar för att minska sin miljöpåverkan
Crowd Insights – att förstå rörelsemönster i städer

Fältcom Apps:
Spara bränsle och Co2 med Eco-Driving
Smart fordonsvärmning med Vehicle Climate Management
Effektivisera trafikplaneringen med Passenger Count