IoT-blogg

Smart kollektivtrafik utmanar dåligt väder

Smart kollektivtrafik utmanar dåligt väder

Snö och vind orsakar ofta kaos i våra städer.

Vinter kan vara härligt en solig dag men innebär stora problem vid dåligt väder. Det blir ofta långa bilköer, försenade bussar och inställda tåg. Vårt smidiga stadsliv är beroende av bra väder.

Kan Smart Kollektivtrafik vara till nytta i dåligt väder? Hur används IoT för att förbättra för passagerare och hjälpa förare och trafikledning?

Teknik - vår hjälp på vägen

Smart Kollektivtrafik fungerar i alla väder så länge alla system har ström och det finns mobiltäckning.

Teknik står aldrig stilla. Den har inga problem med väder om det fortfarande finns ström. Ettor och nollor begränsas inte av vind eller snö. I själva verket utmanar Internet, IoT och anslutna enheter alla väderbegränsningar. Det gör att vi kan stanna hemma en snöig dag och ta våra möten hemifrån via Skype. Eller kolla vår smartphone för att hitta det smartaste sättet att ta sig till jobbet med kollektivtrafik istället för bil, till exempel med buss.

Som resenär kan du få aktuell information om resan. Uppkopplad teknik gör det möjligt med realtidsinformation vid busshållplatsen eller i din smartphone som berättar om bussen är sen och hur länge. Du kan tryggt vänta hemma i värmen eller vid närmsta snabblivs tills du vet att det är dags att gå till hållplatsen.

Tack vare WiFi ombord är det möjligt att hålla sig uppdaterad på sociala medier under resan, kontrollera e-post eller skicka ett meddelande för att berätta att man blir sen. Uppkopplade informationsskärmar visar de senaste nyheterna eller lokal trafikinformation.

Bakom kulisserna

Uppkopplad teknik används på många sätt för att leverera en bättre resa.

Redan från start får bussföraren hjälp med en lagom varm buss på morgonen. Genom att koppla upp klimatstyrningssystemet och övervaka temperaturen i fordonet kan värmen automatiskt sättas på strax innan bussen ska tas i drift. Utan att värma mer än det behövs för att spara på resurser och miljö.

När föraren loggar in i bussen registreras automatiskt all ruttinformation mot dennes ID och all administration tas om hand. Under färden kan föraren känna sig trygg med att bussens system har rätt information, som till exempel biljettmaskin och linje- och hållplatsutrop. I nödsituationer kan ljud och livevideo från bussen kopplas upp. De vet att trafikledningen hjälper dem under färden om något oförutsett inträffar. Därför kan de välkomna passagerare till en varm buss med ett vänligt leende under hela dagen.

Interna kommunikationssystem och Voice over IP gör det enkelt för trafikledningen att kommunicera. De kan snabbt informera en enskild buss eller hela bussflottan om det har hänt en trafikolycka, var det är bilköer eller annat som kan orsaka förseningar. Förarna kan snabbt få råd om alternativa vägar. Åt andra hållet kan förarna snabbt skicka meddelanden om bussen får problem eller om något hänt i omgivningen för att få snabb hjälp.GPS positionering är bland annat viktigt för att ge trafikledningen en bra överblick över var varje enskild buss är. De vet också i realtid hur många som finns ombord via passagerarräkningssystemet. Prediktiv övervakning av hur fordonet mår kan varna om det uppstår motorfel eller andra kritiska problem. Så om bussen blir fullsatt, fastnar i bilkö eller blir väldigt sen vet trafikledningen det direkt och kan skicka ut extrabussar om det går.

Att anta utmaningen

Det finns mycket teknik och uppkopplade system i en buss som skapar värde under färden. Alla funktioner vi pratat om används inte i alla bussar idag men kommer troligtvis att introduceras eftersom.

Smart Kollektivtrafik kan inte förhindra förseningar av bussar och tåg men den kan hjälpa till att presentera realtidsinformation om alla resurser och händelser. Den hjälper trafikledningen att vidta åtgärder för att minska störningar. Information kan också skickas till allmänheten och de resande. Ett exempel på hur Skånetrafiken gör det kan du läsa mer om här.

Fältcom tillsammans med Telia utvecklar Smart Kollektivtrafik varje dag. Vi hjälper till att göra befintlig teknik smartare, miljövänligare och vi introducerar nya tjänster som ökar värdet av Publika Transporter.

Smart Kollektivtrafik - version framtid

Det är inte möjligt att styra vädret men vi utvecklar allt mer intelligenta system som hjälper oss anpassa oss till omvärlden. Städerna kommer att bli smartare allt eftersom urbaniseringen fortsätter och systemen börjar kopplas ihop, något vi har pratat om tidigare i inläggen Framtidens smarta städer och Kollektivtrafikens bakvända resa in i framtiden.

IoT är en möjliggörare för Smart Kollektivtrafik. Vi har stor nytta av det idag men vi har bara sett början av den uppkopplade resan. Vi kommer snart att ha självkörande fordon i regelbunden trafik. Vi kommer att kunna förutsäga vädret mer exakt och använda AI för att beräkna konsekvenserna. Då kan staden kan förbereda sig och anpassa kollektivtrafik och information därefter.

Vi ser fram emot när alla system kommunicerar via öppna protokoll. Då kan vi ha en intelligent röststyrd reseplanerare som alltid föreslår det bästa sättet att resa från vår nuvarande plats. Som tar hänsyn till väder och våra preferenser och som sedan reserverar och betalar resan direkt med ett "Ja, boka nummer 2". Sen är det bara att tryggt hoppa på bussen, även om det stormar ute.

Det kommer att bli verklighet om några år och mer därtill. Det är vad vi tror!