Asset Management

asset management

Skapa en samlad överblick för alla era resurser och övervaka i realtid


Få bättre kontroll över era resurser genom att ha all information samlad i ett och samma webbaserade gränssnitt. Tack vare en resursdatabas med dynamiska fält väljer du lätt vad som ska synas och vem som ska kunna redigera.

Skapa ordning i kaoset

Att hålla koll på sin fordonsflotta och alla inkluderade fordon kan vara komplicerat. Vilket fordon är i vilken stad? Vilken utrustning följer med?

Asset management presenterar integrerad data från flera källor, inklusive tredjeparts, i en resursdatabas med ett enhetligt och sökbart register. Genom att skapa relationer mellan olika resurser, underlättas era administratörers arbete. Du kan t.ex. koppla ett bensinkort till ett fordon, vilket hjälper er att följa upp bränsleförbrukningen. Eller så kan ni förbättra översikten genom att länka samman fordonet med var ni förvarar vinterdäcken.
Systemet underlättar även för avyttring och vid inköp av nya fordon genom en förenklad administration av leasingavtal. När det är dags att återlämna fordonet kan du lätt se att rätt utrustning följer med.

Hur fungerar Asset Management?

Asset management är en app som körs på Fältcoms driftsäkra MIIPS-plattform. I varje fordon installeras en MIIPS C-enhet som kommunicerar med Fältcoms molnservrar via det mobila nätet. Genom molnservern kommer du därefter åt din kundportal och ert register.

Resursdatabasen kan enkelt och snabbt skräddarsys med egendefinierade fält som är specifika för er organisation. För att säkerställa att rätt information finns hos rätt användare, skapas användarroller med olika behörigheter – ända ner på fältnivå. Dessa roller styr vilka fält som är synliga och redigerbara för den specifika användaren. Denne kan i sin tur anpassa de synliga fälten och skapa egen vy i sin inloggning. Via en utförlig uppdateringshistorik visas vilken information som har ändrats, samt av vem – vilket gör att du snabbt kan kontrollera avvikelser av kritiska attribut.

Integrerar du Asset management med driver’s log och Driver ID blir det ännu lättare att administrera fordon och förare direkt från registrets gränssnitt. Då kan du lista, filtrera, ändra och lägga till fordon och förare samt länka samman dessa med en RFID-tagg för att se vilken förare som hör ihop med ett specifikt fordon.

Ladda ner produktbladet om Asset Management här nedan.

Fältcom MIIPS PLATFORM Asset Management Portal

Huvudsakliga fördelar


  • Kan integreras mot andra applikationer från Fältcom eller tredjepart
  • Enkelt att lista, filtrera, ändra och lägga till fordon
  • Smidigt att skapa administrationsroller
  • Snabbt att anpassa vilka fält och objekt som ska visas och redigeras
  • Registret kan exporteras till Excel för ytterligare analyser och rapporter

Tips!


Kombinera med Driver’s log och driver ID för ytterligare översikt.

Läs mer om Driver’s log
Läs mer om Driver ID

.

Ladda ner produktblad för Asset Management

Klicka här!