Blue Light Evaluation

Fältcom blåljus

Analysera era utryckningskörningar för en förbättrad körteknik och ökad säkerhet


Fältcoms molnbaserade fordonstjänst ger yrkesförare en möjlighet att analysera sitt körbeteende i riskfyllda moment. Därigenom kan de förbättra sin körteknik och öka säkerheten för omgivningen.

Analysera, reflektera och förbättra

När larmet går, är det dyra sekunder som tickar och allt går med hög fart – vilket kan resultera i olyckor. Blue Light Evaluation är ett teknikstöd för utbildning i utryckningskörning som hjälper förarna att analysera och förbättra sitt körbeteende.

Körningen filmas och information loggas för att sedan kunna spelas upp och analyseras av förare och handledare. Syftet är att reflektera över hur tidspressade och svåra trafiksituationer kan hanteras genom ett lägre risktagande.

Se rörlig video synkad med övrig information

Via den molnbaserade portalen visas körningen på en karta synkat med kamerainspelning, gps-position, tillåten hastighet och faktiskt hastighet.

Det är möjligt att addera kommentarer på varje inspelning. När ni vill hitta en inspelning kan ni söka på dessa kommentarer eller efter en specifik tidpunkt.

Hur fungerar Blue Light Evaluation?

Blue Light Evaluation är en app som körs på Fältcoms driftsäkra MIIPS-plattform. Appen levereras alltid ihop med Driver id för en snabb och enkel förarindetifikation.

I varje fordon installeras en MIIPS C-enhet, kamera och RFID-läsare. Föraren identifierar sig genom att dra sin RFID-bricka mot läsaren – som är placerad vid förarplatsen. Vid en utryckning filmar kameran färdvägen samtidigt som systemet registrerar annan information såsom position samt en koppling mellan aktuell hastighetsbegränsning och faktisk hastighet.

MIIPS C-enheten registrerar och sänder all data vidare till plattformen via det mobila nätet. Om nätet är bristfälligt vid något tillfälle, återupptar enheten överföringen vid återställd mottagning. Informationen blir därefter tillgänglig för er via den molnbaserade portalen, där förarens körning är kopplad mot dennes konto. Om en RFID-mappning är fel, kan denna korrigeras av er administratör.

Ladda ner produktbladet om Blue Light Evaluation för utbildning i utryckningskörning här nedan.

fältcom blåljus

Huvudsakliga fördelar


  • Se mappning mellan områdets hastighetsbegränsning och er hastighet
  • Synkning mellan karta, film samt övrig information i samma vy
  • Utbildning i utryckningskörning – möjlighet att utveckla sitt körbeteende med hjälp av analys och reflektion
  • Ökad självkännedom och insikt hjälper er att minimera antalet olyckor

Ladda ner produktblad för Blue Light Evaluation

Klicka här!