Driver ID

Fältcom driver ID

Koppla samman körningar och fordon med en förare för underlättad uppföljning


Registrera dig som förare av ett specifikt fordon genom att svepa din RFID-bricka över en läsare. Kopplingen registreras direkt i molnet och fungerar som grund för tjänster som t.ex. körjournal.

Knyt samman användare med ett fordon

RFID står för Radio Frequency Identification och innebär, i Fältcoms tillämpning, en trådlös överföring av data mellan läsare och tagg – i form av en bricka eller kort.

Det är möjligt att knyta en användare till en specifik RFID-tagg, vilket möjliggör en föraridentifiering. Allt föraren behöver göra är att svepa med taggen över RFID-läsaren, så registreras föraren automatiskt.

Applicerbar på många tjänster

Det finns många områden där det är fördelaktigt med en trådlös och automatisk föraridentifiering. Har ni t..ex. körjournal underlättas tjänsten enormt då ni ytterligare automatiserar tjänsten och förenklar för föraren.

Hur fungerar Driver ID?

Driver Id är en app som körs på Fältcoms driftsäkra MIIPS-plattform. I varje fordon installeras en MIIPS C-enhet och RFID-läsare. Föraren identifierar sig genom att dra sin RFID-bricka mot läsaren – som är placerad vid förarplatsen.

MIIPS C-enheten registrerar och sänder identifieringsdata vidare till plattformen via det mobila nätet. Om nätet har dålig täckning vid något tillfälle, återupptar enheten överföringen vid återställd mottagning. Informationen blir därefter tillgänglig för er via den molnbaserade portalen, där förarens körning är kopplad mot dennes konto. Om en RFID-knytning är felaktigt utförd, kan denna korrigeras av er administratör.

Ladda ner produktbladet om trådlös föraridentifiering via Driver ID här nedan.

fältcom driver id

Huvudsakliga fördelar


  • Automatisk föraridentifiering förenklar för era förare
  • Använd appen ihop med tjänster såsom Driver’s Log eller Blue Light Evaluation för en förenklad administration och översikt

Läs mer om Driver’s Log
Läs mer om Blue Light Evaluation

Ladda ner produktblad om Driver ID

Klicka här!