Eco-Driving

Fältcom Sparsam körning

Låt sparsam körning minimera era bränslekostnader och er miljöpåverkan


Genom en direkt återkoppling baserat på sin körning, får föraren en bättre kontroll över sin körstil och förbrukning – sparsam körning leder till lägre bränslekostnader och minskade utsläpp.

Analysera, agera och förbättra

Ett förbättrat körbeteende genom sparsam körning med Fältcoms Eco-Driving leder oftast till en minskning av bränslekostnaderna med 15% eller mer, samt minskade underhållskostnader för fordonet. Det gynnar även miljön genom de minskade CO2 utsläppen.

Systemet analyserar förarbeteende och bränsleförbrukningen vid fordonsanvändning, samt rapporterar mängden överförbrukning som sker utöver den mängd som faktiskt krävs för den aktuella färden.

Transportören får ett bra stöd i att uppfylla kraven vid upphandlingar vad gäller förbättrad arbetsmiljö, ökad trafiksäkerhet och minskad miljöbelastning.

Hur fungerar Eco-driving?

Eco-driving är en app för sparsam körning som körs på Fältcoms driftsäkra MIIPS-plattform. I fordonet installeras en Fältcom MIIPS C-enhet, en Fältcom pekskärm samt en Drivec Bridge vilken registrerar, tolkar och bearbetar data. MIIPS C-enheten sänder därefter denna data till pekskärmen och dess avancerade användargränssnitt. Via detta gränssnitt får föraren  en direkt återkoppling under färden och kan därför följa sitt körsätt och hur det påverkar förbrukningen.

Ladda ner produktbladet om sparsam körning via Eco-Driving här nedan.

Fältcom MIIPS PLATFORM Eco-driving portal

Nyckelfunktioner


  • Minskade utsläpp och kostnader
  • Konfiguration av mjukvara sker på distans
  • Datalagring vilket användas till uppföljning
  • Användarvänligt tack vare en enkel uppstart och det intuitiva gränssnittet

Hämta produktbladet om Eco-Driving!

Klicka här!