Eco-Evaluation

eco evaluation

Kör grönt! Följ upp resultatet av förarens körstil och hitta utrymme för besparing


Reflektera över hur föraren kan förändra sitt körbeteende genom att analysera dennes historik. När körbeteendet förbättras och föraren kör grönt, minskar era bränslekostnader och miljöutsläpp per automatik. 

Hur kan ni bli bättre?

Under körningen får er förare direkt återkoppling på sin körstil genom appen Eco-Driving. Med Eco-Evaluation kan ni utvärdera körresultatet i efterhand, om föraren kör grönt, gult eller rött, och analysera var det finns utrymme för förbättringar.

Ett förbättrat körbeteende leder oftast till en minskning av bränslekostnaderna med 15% eller mer, minskade underhållskostnader för fordonet samt en minskad påverkan på miljön med mindre CO2 utsläpp.

Hur fungerar Eco-Evaluation?

Eco-Evaluation är uppföljningsverktyget av appen Eco-Driving och erbjuder er möjligheten att analysera i efterhand – vilka förare kör grönt och vilka kan förbättra sin körstil.

Eco-Evaluation körs på Fältcoms driftsäkra MIIPS-plattform. I fordonet installeras en MIIPS C-enhet, en Fältcom pekskärm samt en Drivec Bridge. MIIPS C-enheten sänder – via det mobila nätet – bearbetad data till transportledningens användarportal där ni som kund kan analysera inkommen data. Om nätet har dålig täckning vid något tillfälle, återupptar enheten överföringen vid återställd mottagning, vilket säkerställer att all data når fram.

Ladda ner produktbladet om att köra grönt via Eco-Evaluation här nedan.

Fältcom MIIPS PLATFORM Eco-driving portal

Huvudsakliga fördelar


  • Minskade utsläpp och kostnader
  • Konfiguration av mjukvara sker på distans
  •  Tillförlitligt genom driftsäkra produkter
  • Analys i efterhand låter er vara noga och reflekterande, vilket hjälper er att hitta större besparingar

Produktblad för Eco-Evaluation

Klicka här för att ladda hem!