Passenger Count

Automatisk Passagerarräkning

Få en utökad översikt på var flest in- & utpasseringar sker, samt på vilken linje, med automatisk passagerarräkning


Genom att se hur många som åker kollektivt och vid vilken tidpunkt, underlättas trafikledningens uppföljning av vilka turer som har högst tryck. Trafikledningen kan även få informationen i realtid – vilket möjliggör snabba åtgärder.

Se hur många som kliver på och av – i realtid

Håll trafikledningen uppdaterad över antalet in-& utpasseringar genom automatisk passagerarräkning i realtid. På så sätt erhålls en omedelbar översikt, varpå trafikledningen direkt kan se om en tur är överbelastad. För att undvika stora köer och förseningar, kan de därför agera snabbt och tillhandahålla fler fordon.

Se även var och när

Tack vare att GPS-positionering ingår, får ni tillgång till var fordonet befinner sig vid tiden för mätning. Synkronisera därför gärna med importerad trafikinformation, för en utökad översikt på var flest in- & utpasseringar sker – i form av linje, tur och hållplats/stationer.
Detta underlättar för trafikledningen då de lättare kan följa upp beläggningen på olika turer såsom: hur många åker en viss linje, vilka hållplatser används, samt vid vilken tidpunkt.

Hur fungerar passenger count

Passenger Count är en app som körs på Fältcoms driftsäkra MIIPS-plattform. I fordonet installeras en Fältcom MIIPS C-enhet, samt sensorer i form av dörrgivare och passagerarräknare. Dörrgivarna anger om en specifik dörr är öppen eller stängd. Passagerarräknaren noterar i sin tur, via en kamera, om en passagerare är på väg in eller ut ur fordonet. Dörrgivarna underrättar MIIPS C-enheten om vilka dörrar som är öppna, varpå enheten signalerar till passagerarräknaren att börja räkna antalet passagerare som går in/ut genom aktuella dörrar. Enheten samlar därefter in mätningarna från passagerarräknaren och sänder samlat data, inklusive tid och GPS-position, via det mobila nätet till Fältcoms molnbaserade serverlösning. Fältcom kan därefter vidareförmedla denna information till ert backoffice-system.

Ladda ner produktbladet om passagerarräkning, Passenger Count, här nedan.

Fältcom MIIPS with apps

Huvudsakliga fördelar


  • Inkluderar tid och GPS-positionering
  • Få data i realtid
  • Använd som underlag för uppföljning, statistik eller omedelbara åtgärder
  • Kan integreras med tredjepartsystem
  • Räkningen startar då dörren öppnas och avslutas när den stängs

Ladda ner vårt produktblad om passagerarräkning!

Klicka här!