Positioning

positioning

Få en snabb överblick över era resurser ute på fältet med hjälp av Positioning


Med Fältcoms GPS positionering får du snabbt en helhetsbild över alla fordon och var de befinner sig, vilket gör det lättare att fördela resurser och optimera nyttjandet av alla fordon.

Se fordonen i realtid…

Via en webbinloggning får ni tillgång till en kartvy som visar en aktuell bild över enskilda fordon eller fördefinierade grupper. Det syns tydligt var fordonen är, deras körriktning, hastighet och om fordonet är parkerat eller är i rörelse. Ni får en samlad översikt i realtid över alla era fordon ute i fält, vilket ger ett bra stöd för optimering samt omfördelning av resurser.

…eller via historisk data

Historisk data lagras på ett säkert sätt och den är lätt och smidig att plocka fram i efterhand när ni vill se historiska positioner och rutter.

Hur fungerar Positioning?

Positioning är en app som körs på Fältcoms driftsäkra MIIPS-plattform. I varje fordon installeras en MIIPS C-enhet som är utrustad med GPS och är registrerad med fordonets ID. Fordonets GPS positionering och aktuella status sänds i realtid via det mobila nätet vidare in i MIIPS-plattformen där informationen hanteras. Om enheten tappar kopplingen till servern p.g.a. störningar i det mobila nätet, lagras informationen i enheten och sänds när anslutningen återställs.

Informationen finns tillgänglig för er via den moln-baserade kundportalen, där ni får en god översikt över alla era fordon via både en kartvy samt i listform. I den flexibla rättighetshanteraren kan ni själva ange vilken resurs som ska ha tillgång till vilken typ av information.

Ladda ner vårt produktblad om GPS positionering via Fältcoms Positioning här nedan.

Fältcom MIIPS positioning

Huvudsakliga fördelar


  • Optimera resursfördelning och utnyttjandet av era bilar
  • Tillförlitligt genom driftsäkra produkter och den molnbaserade portalen
  • Användarvänligt: enkel uppstart, utförliga manualer och intuitiv portal

Ladda ner produktblad om Positioning

Klicka här!