Speed Alert

Hastighetsanpassning

Kontrollera hastigheten för att öka trafiksäkerheten och minska era överträdelser


Förarstödet Speed Alert hjälper föraren att hålla hastighetsbegränsningarna, vilket gör föraren mindre stressad, förbättrar arbetsmiljön och höjer trafiksäkerheten för alla i omgivningen vilket minskar antalet olyckor.

Få direkt återkoppling och välj hur den ska fås

Återkoppling ges via summer eller lysdiod, vilka aktiveras när fordonet har för hög hastighet. Alternativt kan ni ha ha en pekskärm som då signalerar för föraren när fordonet har för hög hastighet, samtidigt som områdets hastighetsgräns visas.

Alla hastighetsöverträdelser under resan loggas och arkiveras vilket möjliggör uppföljning av överträdelser över tid om så önskas. Systemet har dessutom stöd för inloggning så ni kan få uppföljning på respektive förares överträdelser.

Var smart – håll rätt fart

Genom att köra trafiksäkert och hålla hastighetsgränsen stärker ni ert företags varumärke då ni visar allmänheten att ni tar ert ansvar. Detta är extra kritiskt i områden vid barnomsorg och skolor.

Genom att inte överträda tillåten hastighet erhåller ni dessutom en ekonomisk fördel, då en jämn fart minskar era bränslekostnader och miljöutsläpp.

Hur fungerar Speed Alert?

Speed Alert är en app som körs på Fältcoms driftsäkra MIIPS-plattform och tillhandahåller ett förarstöd för hastighetsanpassning och en molnbaserad servertjänst.

I varje fordon installeras en MIIPS C-enhet och ett förarstöd. MIIPS C-enheten registrerar och sänder data vidare till plattformen via det mobila nätet. Om nätet har dålig täckning, återupptar enheten överföringen vid återställd mottagning. Informationen blir därefter tillgänglig för er via den molnbaserade portalen. Enheten fjärruppdateras regelbundet och automatiskt med Trafikverkets nationella vägdatabas, vilket säkerställer att systemet alltid har uppdaterad hastighetsinformation.

Förarstödet består av en: lysdiod, ljudsummer eller pekskärm, vilken monteras vid förarplatsen. Dioden ger ifrån sig ett ljus och summern ett ljud vid överträdelse, medan skärmen signalerar för föraren när fordonet har för hög hastighet. Körs en annan applikation, läggs Speed Alert ovanpå den appen så man inte ska missa notifieringen.

Servertjänsten sammanställer samtliga hastighetsöverträdelser ett fordon har haft och informerar om antalet sekunder utanför hastighetsbegränsningen. Denna information kopplas även samman med gps-position som du kan se på en karta. Väljer du att ta ut rapporter, visar dessa hur stor procent av tiden som föraren har legat utanför hastighetsbegränsningarna.

Ladda ner vårt produktblad om Speed Alert, hastighetsanpassning, här nedan.

fältcom hastighetsanpassning

Huvudsakliga fördelar


  • Förarstöd
  • Central uppföljning av förare och fordon om så önskas
  • Minskad stress
  • Kvalitetssäkring av transportuppdrag
  • Goodwill om företagsskyltade fordon följer gällande hastighetsgränser

Ladda ner produktblad om Speed Alert

Klicka här!