Tachograph Data Manager

Färdskrivarkopiering

Färdskrivarkopiering - automatisk insamling av färdskrivardata med integration till analystjänst

Tachograph Data Manager automatiserar insamling av färdskrivardata, vilket sen lagras i en molnbaserad serverlösning. Via servrarna kan data sändas direkt till en analyseringstjänst eller hämtas via en användarportal, vilken ger er en god översikt av arbetsflödet och hjälper er att verifiera att ni sparar det data som krävs.

Automatisk insamling

Enligt föreskrivna intervaller ska data kopieras från både färdskrivaren och förarkortet. Med Fältcoms hjälp behöver detta data inte längre samlas in manuellt utan färdskrivarkopiering kan göras automatiskt via våra servrar.

Om du har en analyseringstjänst som vi stödjer, kan du välja att aktivera uppladdning till denna tjänst via vår molnbaserade Tachograph Data Manager-portal, där du då kan följa uppladdningsstatus av aktuellt data. All data tillgängliggörs via portalen, vilken ger en god överblick av insända filer och dess status.

En användarportal – två vyer

Portalen erbjuder två vyer. En vy om man har ett registrerat konto hos en analyseringstjänst vi stödjer, samt en vy om man inte har ett konto. Oavsett vy, tillhandahålls alltid en god överblick över insänt data.

Via portalen kan du dessutom enkelt ändra namn på era MIIPS C-enheter, samt se deras status.

Hur fungerar färdskrivarkopiering via Tachograph Data Manager?

Tachograph Data Manager är en app som körs på Fältcoms driftsäkra MIIPS-plattform, med en MIIPS C-enhet installerad i fordonet. Enheten kommunicerar med er digitala färdskrivare som har aktiverad fjärrnedladdning. Därefter sänder enheten data via det mobila nätet data vidare till Fältcoms molnbaserade serverlösning – där informationen lagras i ett år.

Eftersom insamlat data är låst till företaget genom ett företagskort, tillhandahåller ni Fältcom med ett företagskort. Färdskrivarens data och förardata skickas därefter till Fältcoms serverlösning med jämna intervaller – medan föraren kör.

För ökad kontroll över färdskrivarkopieringen och insamlad data har du tillgång till datafilerna via Tachograph Data Manager-portalen, där du ser det datum filen skapats. Du kan även se MIIPS C-enhetens status samt när den senast rapporterade filer.

Om ett konto är registrerat hos en analystjänst, kan ni lätt följa status på färdskrivarkopieringen från serverlösningen till analystjänsten. På så sätt verifierar ni att ert data har laddats upp som det ska, samt ser tiden för den färdigställda uppladdningen. Via portalen är det även möjligt att ladda ner filer lokalt till er dator – om så önskas. Sök då fram önskad fil och ladda ned den lokalt på datorn. Under sökningen kan du välja intervaller i form av dag, vecka, månad eller egen satt intervall. I verktyget ser ni sedan vilka filer som kopierats, samt när.

Ladda ner produktbladet om färdskrivarkopiering här nedan.

Fältcom Tachograph data download

Huvudsakliga fördelar


  • Automatisk insamling av data på distans
  • Lagrar data i ett år
  • Integrerad mot analyseringstjänst
  • Ökad översikt via användarportalen
  • Olika vyer beroende på ert behov

Ladda ner produktblad om Tachograph Data Manager

Klicka här!