Vehicle Climate Management

Vehicle Climate Management

Minska både er kostnad för uppvärmning, samt er påverkan på miljön

Ta kontroll och automatisera era fordons uppvärmning. Ni sparar inte bara pengar genom att eliminera onödig uppvärmning, utan ni minskar även er miljöpåverkan i och med att ett föruppvärmt fordon drar mindre bränsle vid start.

Ta kontroll på kostnaderna

Istället för att kontinuerligt värma fordonen för att säkerställa att de är varma inför användning, kan ni lätt eliminera onödig uppvärmning genom att automatisera och ta kontroll över era fordons uppvärmning. En automatisering av uppvärmningen utifrån när fordonet ska nyttjas ger er en optimerad energiåtgång och kostnadskontroll.

Konfigurera i den molnbaserade portalen

Via den molnbaserade kundportalen ser ni vilken temperatur fordonen har. Här får du en snabb överblick över dess status och kan kontrollera att fordonen ligger inom sina parametrar. Portalen är lättanvänd och det går snabbt att konfigurera temperaturprofiler samt övriga parametrar – så era behov tillgodoses.

Hur fungerar Vehicle Climate Management

Vehicle Climate Management är en app som körs på Fältcoms driftsäkra MIIPS-plattform. I fordonet installeras en MIIPS C-enhet som är utrustade med antenn. Till enheten kopplas en eller flera sensorer för att mäta temperaturen.

MIIPS C-enheten sänder information som position och temperatur via det mobila nätet till Fältcoms server, varpå informationen blir tillgänglig i din interna kundportal.

I kundportalen sätter ni de parametrar som skall gälla för olika temperaturprofiler. Utifrån dessa parametrar hanteras därefter era fordons uppvärmning automatiskt och du kan följa dess progress i realtid samt se historik.Fordonens position visas i en kartvy. Denna kartvy har även en funktion för att lätt kunna skapa en virtuell avgränsning på ett geografiskt område, så kallad geofenceprofil. Profiler för geofence och temperatur, ihop med positionering och övrig data, ger en god översikt på uppvärmningens status, inklusive hur fordonen ligger till i förhållande till sin klimatprofil, samt vilka fordon som konsumerar mest energi.

Ladda ner ett produktblad om Vehicle Climate Management här nedan.

MIIPS PLATFORM VCM

Huvudsakliga fördelar


  • Automatisk uppvärmning utifrån satta parametrar
  • Välj mellan att konfigurera enskilda bussar eller applicera på grupper
  • Översikt på uppvärmning och batteri
  • Kostnadsbesparningar
  • Sparar på miljön
  • Ökad komfort för förare och passagerare

Ladda ner vårt produktblad om tidsstyrd uppvärmning av fordon - VCM

Klicka här!