Fältcom Portal on various devices

Styr dina enheter från var som helst

Genom Customer Control Portal får du full kontroll över alla MIIPS Units, alla appar och tjänster och eventuella externa enheter som är anslutna till dem. Portalen är molnbaserad så att den kan nås från var som helst, från såväl dator som smartphone eller surfplatta. Gränssnittet för övervakning och styrning av enheter är både intuitivt och kraftfullt.

Några funktioner och möjligheter i Customer Control Portal


  • Dygnet runt-övervakning av enheters status och uppkoppling med automatiska varningar via e-post, SMS
  • Styrning av enheter, appar och funktioner
  • Fjärruppdatering och -installation av programvara, lagring och konfiguration
  • Fjärrkonfiguration av funktioner, t ex vald kommunikationslösning, brandvägg, inputhändelser (fysiska eller virtuella triggers) och output-händelser
  • Schemaläggning av händelser och funktioner
  • Översikt över anslutna enheter och positionering på karta
  • Statistik- och analysverktyg för insamlad data och användning
Working at an office

Öppet API ger dig den data du behöver

Har du ett befintligt system eller interface som du vill bara vill ha data levererat till? Genom vårt öppna API kan vi enkelt leverera precis den data du behöver, och implementera en lösning utifrån dina förutsättningar.