Fältcom Cloud Servers

Fältcom Cloud Servers: en av marknadens pålitligaste lösningar

Fältcom Cloud Servers övervakar samtliga anslutna MIIPS-enheter, lagrar den data och statistik som de genererar och gör dem tillgängliga för styrning och analys via ett molnbaserat gränssnitt.

Över 40 000 enheter är uppkopplade med MIIPS Plattform världen över. De måste kunna nå våra servrar dygnet runt, hela året. Därför har vår serverlösning redundans på tre nivåer:

  • Servernivå: all data finns på två olika servertyper
  • Geografisk nivå: våra kommunikationsservrar är speglade på minst tre olika fysiska platser
  • ISP-nivå: om en internetleverantör går ner kan du alltid nå servern via en annan

Branschledande datasäkerhet

Förutom standardsäkerheten i de mobila och fasta IP-nätverken lägger Fältcom Cloud Servers och vår mjukvara till egna säkerhetsfunktioner som förstärker säkerhetsnivån avsevärt. MIIPS Plattform kommunicerar t ex med mycket stark kryptering, AES. RSA används för nyckeldistribution och HMAC-MD5 används för autentisering. Det är ett av skälen till att MIIPS Plattform är en av få IoT-plattformar som godkänts för kommunikation i New Yorks krisnät NYC-WiN.

Enbart registrerade enheter tillåts kommunicera med våra servrar. Accessförsök från oregistrerade terminaler blockeras och loggas som fel. Notifieringar om enheternas status kan sändas via SMS, e-post eller XML via TCP/IP till kundens backoffice. Ytterligare säkerhetsfunktioner kan implementeras som tillval vid kundspecifika behov.

NYC by night